Jakie są zasady prawidłowego używania klimatyzacji?

Klimatyzacja poprawia komfort mieszkania pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Chcąc zapewnić maksymalnie długą żywotność i wydajność urządzenia, trzeba nie tylko pamiętać o okresowym ich serwisie i przeglądzie technicznym (również po zakończeniu okresu gwarancji), ale także stosować się do pewnych zasad prawidłowego ich użytkowania. Poznajmy dwie najważniejsze z nich.

Wietrzenie pomieszczeń klimatyzowanych — krótko i intensywnie

Podstawowym błędem, nagminnie popełnianym przez użytkowników klimatyzatorów domowych jest otwieranie okien w pomieszczeniach klimatyzowanych. Efekt jest taki, że urządzenia chłodnicze pracują cały czas z maksymalną mocą, co znacznie zwiększa koszty utrzymania klimatyzacji. Producenci klimatyzatorów zalecają użytkowanie instalacji przy zamkniętych oknach, a wietrzenie pokojów należy ograniczyć do minimum. Okna otwieramy na krótko — jak w okresie zimowym, podczas sezonu grzewczego.

Optymalne ustawienie temperatury na klimatyzatorach

Drugim obszarem, w którym często obserwowane jest błędne działanie klimatyzacji, jest ustawianie zbyt niskiej temperatury na klimatyzatorze. Chcąc zapewnić optymalne warunki pracy, należy zwrócić uwagę, aby różnica temperatur między temperaturą zewnętrzną a wewnętrzną wynosiła maksymalnie 5°C. Jest to zwłaszcza istotne w okresie letnich upałów. Błędem jest utrzymywanie temperatury rzędu 20 stopni celsjusza gdy na dworze leje się żar z nieba - 35-stopniowy upał. Obniżenie wskaźnika o większą różnicę jest możliwe stopniowo, po aklimatyzacji ustroju do niższych temperatur. Warto pamiętać,  że odpowiednie ustawienie temperatury wpływa również na czystość powietrza w obiegu. Pilnowanie wskaźników pozwala uchronić instalację przed namnażaniem grzybów i pleśni w urządzeniu oraz zapobiegnie wysokiemu poborowi energii elektrycznej. Z tego powodu nie należy zbyt często zmieniać ustawień, gdyż może to doprowadzić do zawieszenia się systemu i konieczności jego zresetowania — wzywania serwisu.