Jaką wydajność ma komora mroźnicza?

Komora mroźnicza służy do przechowywania towarów w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza. W takich warunkach produkty zamarzają, dzięki czemu na dłużej zachowują swoje właściwości. W mroźniach magazynowane są głównie produkty spożywcze i farmaceutyki. Mroźnie mogą być małymi pomieszczeniami budowanymi na potrzeby sklepów i marketów lub obszernymi magazynami żywności.

Mroźnie pełnią bardzo ważną funkcję w całym łańcuchu dostaw typu cold chain, czyli łańcuchu chłodniczym, który na żadnym etapie nie może zostać przerwany. Pod wpływem nieodpowiedniej temperatury może bowiem dojść do pogorszenia jakości towarów. Komora mroźnicza w odróżnieniu od chłodni służy do przechowywania towarów przez długi czas w ujemnych temperaturach, podczas gdy chłodnia dostosowana jest do krótkoterminowego składowania w temperaturach wyższych niż 0 i nieprzekraczających 5 stopni Celsjusza.

Co wpływa na wydajność komór mroźniczych?

komora mroźnicza

Aby komora mroźnicza działała niezawodnie i wydajnie przez długi czas musi być odpowiednio zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb biznesowych firmy i stosowanych procesów technologicznych. Każda mroźnia powstaje z płyt warstwowych, a za chłodzenie odpowiada agregat, którego wydajność musi odpowiadać powierzchni pomieszczenia mroźniczego i gwarantować utrzymanie zadanych przez użytkownika temperatur.

Na wydajność komory mroźniczej wpływają straty ciepła przez przegrody, oświetlenie, które generuje ciepło oraz temperatury produktów trafiających do pomieszczenia – dobrze, jeśli są wstępnie schłodzone lub już zamrożone. Nie bez znaczenia jest także rotacja towarów. Szczelna komora to wydajna komora — im mniej mostków cieplnych w komorze, tym efektywniejsza jest jej praca a koszty eksploatacji niższe. Straty ciepła powstałe w czasie załadunków można zniwelować, budując pomieszczenie przejściowe.