Jak odprowadzić skropliny z klimatyzacji?

Skąd w klimatyzacji biorą się skropliny?

Praca klimatyzatora polega na odbieraniu energii cieplnej zmagazynowanej w powietrzu znajdującym się w pomieszczeniu przez jednostkę wewnętrzną i przekazywania jej do jednostki zewnętrznej zamontowanej poza budynkiem. Korzystając z wbudowanej sprężarki podnosi ona temperaturę krążącego w instalacji czynnika, a następnie oddaje ciepło do powietrza opływającego wymiennik ciepła. Na tej samej zasadzie odbywa się też schładzanie zachodzące wewnątrz budynku – gorące powietrze ma kontakt z powierzchnią chłodnego wymiennika, w którym przepływa oziębiony już po rozprężeniu czynnik. Zjawisku temu towarzyszy jednak kondensacja wilgoci zachodząca w naturalny sposób na granicy faz – gazu, jakim jest powietrze i ciała stałego, czyli metalu, z jakiego zrobiono wymiennik. Skutkiem tego jest pewna ilość wody, która spływa do tacki ociekowej klimatyzatora i musi być dalej zagospodarowana.

skropliny z klimatyzacji

Jak zagospodarowuje się skropliny?

Na ogół wodę stanowiącą skropliny odprowadza się do kanalizacji, gromadzi w specjalnym zbiorniku lub pozwala na jej skapywanie np. na ziemię. Wybrane rozwiązanie zależy jednak od usytuowania klimatyzatora i jego rodzaju. Tam, gdzie to możliwe, skropliny spływają grawitacyjnie. Jeżeli jest to niemożliwe, używa się pompki do skroplin, która nie tylko wymusza ich przepływ, ale też podnosi na odpowiednią wysokość.