Jak odprowadzić skropliny z klimatyzacji?

Utrzymywanie komfortu termicznego wewnątrz pomieszczeń jest ważne dla zapewnienia ich użytkownikom dobrego samopoczucia i możliwości podejmowanie rozmaitych aktywności bez nadmiernego zmęczenia oraz utraty zdolności do koncentracji. Będzie to możliwe, jeżeli właściciel lub zarządca budynku zdecyduje się na montaż klimatyzacji. We Wrocławiu usługi tego rodzaju wykonuje firma SCK Chłodnictwo i Klimatyzacja, specjalizująca się w chłodnictwie. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z klimatyzatora wymaga nie tylko jego regularnego serwisowania i prawidłowej eksploatacji, ale także stosowania niezbędnego osprzętu czy wykonania koniecznych elementów instalacji. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Skąd w klimatyzacji biorą się skropliny?

Praca klimatyzatora polega na odbieraniu energii cieplnej zmagazynowanej w powietrzu znajdującym się w pomieszczeniu przez jednostkę wewnętrzną i przekazywania jej do jednostki zewnętrznej zamontowanej poza budynkiem. Korzystając z wbudowanej sprężarki podnosi ona temperaturę krążącego w instalacji czynnika, a następnie oddaje ciepło do powietrza opływającego wymiennik ciepła. Na tej samej zasadzie odbywa się też schładzanie zachodzące wewnątrz budynku – gorące powietrze ma kontakt z powierzchnią chłodnego wymiennika, w którym przepływa oziębiony już po rozprężeniu czynnik. Zjawisku temu towarzyszy jednak kondensacja wilgoci zachodząca w naturalny sposób na granicy faz – gazu, jakim jest powietrze i ciała stałego, czyli metalu, z jakiego zrobiono wymiennik. Skutkiem tego jest pewna ilość wody, która spływa do tacki ociekowej klimatyzatora i musi być dalej zagospodarowana.

skropliny z klimatyzacji

Jak zagospodarowuje się skropliny?

Na ogół wodę stanowiącą skropliny odprowadza się do kanalizacji, gromadzi w specjalnym zbiorniku lub pozwala na jej skapywanie np. na ziemię. Wybrane rozwiązanie zależy jednak od usytuowania klimatyzatora i jego rodzaju. Tam, gdzie to możliwe, skropliny spływają grawitacyjnie. Jeżeli jest to niemożliwe, używa się pompki do skroplin, która nie tylko wymusza ich przepływ, ale też podnosi na odpowiednią wysokość.