Czym charakteryzują się komory chłodnicze/mroźnicze?

W branżach, które mają do czynienia z żywnością, odpowiednie sposoby przechowywania artykułów są kluczem do sukcesu. Znaczenie ma bowiem nie tylko sam produkt, lecz także to, co się z nim dzieje między etapem produkcji a etapem sprzedaży. A dzieje się nic innego jak magazynowanie i przechowywanie, które wszak powinno się odbywać w odpowiednich warunkach. Obiektami, które jak ulał nadają się do tego, aby mieścić różnego rodzaju produkty, są komory chłodnicze/mroźnicze.

Poszczególne różnice

Różnice między komorą chłodniczą a komorą mroźniczą są oczywiste. Pierwsza z nich służy do tego, aby jedynie schładzać produkty. Druga natomiast ma na celu mrożenie. W tej drugiej musi panować zatem niższa temperatura niż w pierwszej. Łączy je jednak także kilka podobieństw. Przede wszystkim obie stanowią zamknięte przestrzenie, które zapewniają duży stopień izolacyjności cieplnej. Gwarantują także paroszczelność, co robi dobrze produktom znajdującym się bądź to w komorze chłodniczej, bądź to w komorze mroźniczej.

Jeżeli chodzi o komorę chłodniczą, to dolna granica temperatury nie spada w niej poniżej zera. Dzieje się tak dlatego, aby na przykład przechowywane płyny nie zmieniały stanu ciekłego na stały. Nie miałoby to bowiem dobrego wpływu na produkty i za bardzo ingerowałoby to w ich konsystencję. Temperatura może, a wręcz powinna spadać natomiast w komorze mroźniczej. Spadek temperatury produktów poniżej zera pomaga bowiem dłużej utrzymać ich świeżość i nie doprowadza do psucia. Mówiąc wprost, mrożenie jest konieczne do tego, aby po okresie przechowywania artykuły mogły się nadawać albo do bezpośredniego spożycia, albo do przetworzenia w celu uzyskania złożonego dania.

Żeby cel działania komór chłodniczych i mroźniczych mógł się realizować, urządzenia te muszą być odpowiednio wyposażone. Podstawowym elementem, który je tworzy, jest więc agregat chłodniczy. Mocuje się go na zewnątrz i dobiera do potrzeb wykazywanych przez indywidualną sytuację.